هفته وحدت است توبه نما

وحشی وهابی :ایرانی ها را می خوریم. شبکه خبر

گفت وحشی که می خورد ما را

گر توانی بیا بخور مفتی

گر بیفتی به دست مردم فارس

بردهانت زنیم یک چُفتی*

که دگر زان صدا برون ناید

چون سخن های ناروا گفتی

هفته وحدت است توبه نما

قبل از آنی که از دو پا افتی

گر بمیری تو با چنین افکار

وارد نار می شوی مفتی

چُفت:* درگویش اردکانی به معنای قفل می باشد و درست آن چِفت می باشد.

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
تگ ها : هفته وحدت ، مفتی

اهل دوزخ صبرتان بادا

اهل دوزخ صبرتان بادا که شارون شریر

قاتل صبرا،شتیلا گشت مهمان شما

آتش دوزخ مضاعف گشته از اعمال او

زآتش او تندتر گردیده نیران شما

خواست حزب الله را مقهور شیطان ها کند

آتشی آورده از قانا به انبان شما

بود او را آرزو ایران شود خوار وذلیل

با خود آوردست این حسرت به میدان شما

با جنایاتی که او کردست ،جز جمعی قلیل

پاکتر از دامن اوهست دامان شما

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢

میم- حا- میم- دال می آید

میم- حا- میم- دال می آید                   یار صاحب جمال می آید
شب ظلم و ستم سحر گردد                       دولت اعتدال می آید
دولتش چون که مستقر گردد               علم ودین را کمال می آید
می شود عدل بر جهان حاکم                 ظالمین را زوال می آید
گفت یاری که انتظار بس است           هجر را کی وصال می آید
هاتفی گفت گر تو پاک شوی            چون بگویی (تعال) می آید

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها : انتظار