درخت دوستی:جواب به تبریک نوروزی اوباما

درخت دشمنی کاو مانده از اعصار، اوباما

تناور کرده ای آنرا تو با رفتار ، اوباما

اگر داری تو قصد کندنش از بیخ و بن باید

کنی تغییر در گفتار و در کردار  ، اوباما

تو می دانی که از بمب اتم ما نیز بیزاریم

و باشد رهبری را نیز ، این پندار ،  اوباما

اگر داری تو قصد صلح ، کن اصلاح دیدت را

بشو آماده بهر لحظه ی دیدار  ، اوباما

مباش اینقدر یار غاصبان قدس در دنیا

مکن حق فلسطین را چنین انکار ،  اوباما

درخت دوستی بنشان و آن را آبیاری کن

تو ما را یار خواهی دید در این کار ،  اوباما

تشکر می کنیم از عرض تبریکت و می گوییم

چه خوش از شعر حافظ  گشته ای سرشار، اوباما

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱

درخت آب

                          
کاش میشد درختی بکاریم                       کز هوا آب تامین نماید
میوه اش کوزه های پر از آب                  تشنه را کام شیرین نماید
ریشه اش آب بخشد زمین را                   تا زمین سبز و سیراب گردد
چشمه از ریشه هایش بجوشد                  جمعشان رود پر آب گردد
زنده رودی که مردست امروز                باز زاینده گردد از این آب
در صفا یزدی و اصفهانی                    بهره بردار باشند وسیراب
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها : درخت آب