کشور ایران تو را سراست رضا جان

کشور ایران تو را سراست رضا جان

هادی آنی به راه راست رضا جان

صلح وصفا ،عدل و داد تا به ابد باد

جاری و بر پا بدون کاست رضا جان

از همه ادیان به آستان  تو آیند

محور این وحدت از شماست رضا جان

عده ای از جهل گم نموده ره راست

هادیشانی به راه راست رضا جان

گر به تظّلم به بارگاه تو آیند

یاورشانی به دادخواست رضاجان

گر تو عنایت کنی شفا بپذیرد

درد مریضی که بی دواست رضاجان

منتظران ظهور سوی  تو آیند

شافعشان گر شوی سزاست رضا جان

همرهشان از خدا بخواه فرج را

حاجت جمعی ز حق رواست رضاجان

ضامن آهو شدی رهاندیش از بند

ضامن من هم شوی رواست رضاجان

تا برهم با عنایت تو ز ابلیس

همّت او بر شکار ماست رضا جان

دل خوش از آنم که روز حشر بگویند

بنده ی ما زائرالرضاست رضاجان

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
تگ ها : رضا جان

(ماندست کلام او در حنجره اش در سد): تقدیم به جانبازان سرفراز و صبور

جان باخته در میدان امّا نه به صد در صد

ماندست تنش با جان امّا نه به صد در صد

چون ماه بنی هاشم دادست دو دستش را

می جست شهادت را نایافت به صد در صد

تک سرفه ی خشک او یادآور ایثار است

دادست به همسنگر او ماسک به صد در صد

تا باز شود معبر رفتست به روی مین

تا باز شود معبر پا داده به صد در صد

ترکش به تنش ماندست بسیار از آن دوران

مجموعه ای از درد است امروز به صد در صد

بر حنجره اش ترکش خوردست چنان اصغر

ماندست  کلام او در حنجره اش در سد

زان بمب که یارانش، را کشت ولی او ماند

موجیست به اعصابش ،پنهان شده صد در صد

گهگاه شود موجی فریاد زند ، حاجی

برخیز که یاران را ، کشتند به صد در صد

با همسر و فرزندان ،گاهی بکند تندی

شرمنده ی ایشان است زین کار  به صد در صد

پروانه صفت جمعند مشغول پرستاریش

هستند به دیدارش دلشاد به صد در صد

صد رنج نهان دارد امّا به لبش لبخند

گوید غم خود با چاه گهگاه به صد در صد

هنگام نماز شب خواهد ز خدا هرشب

عجّل لولیّک را صد بار به صد در صد

خواهد ز خدا ، او را ،بپذیرد و بگذارد

تا از شهدا گردد این بار به صد در صد

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
تگ ها : جانباز