السّلام ای ماه رحمت السّلام

السّلام ای ماه رحمت السّلام

ماه صبر و استقامت السّلام

 السّلام ای لیله̈ القدر السّلام

ماه خلّصنا و الغوث السّلام

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها : رمضان

آن جام می تهی شد و بشکسته آن سبو

 

ایرا ن  عزیز در همه اعصار بوده است

با اقتدار و  شوکت بسیار بوده  است

(نا برده  رنج گنج میسّر نمیشود)

در گوش او ز سعدی شیراز بوده است

رهپوی راه علم به آفاق  بوده است

در نشر علم  شهپر پرواز  بوده است

ژاژ است این که در طلب بمب هسته ایست

یا در پی حمایت اشرار بوده است

یک گام برخلاف صداقت نرفته است

بر طبق پادمان همه کار بوده  است

  توشیح: ( انرژی هسته ای حق مسلّم ماست) 

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٤:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩