اي بوش بيا به حرف من ده گوش

                             بنام خدا
  
اي بوش بيا به حرف من ده گوش 
ازياوه ببند لب نشين خاموش
ما باني صحبت تمدنها
نام تروريست كي سزد مارا
ما از تروريست سخت بيزاريم
ما داغ دوصد ترور به جان داريم
هفتادودوتن زحزب جمهوري
با با هنرورئيس جمهوري
بگرفت ترورزما به نا مردي
آن روز براي ماچه مي كردي
دادي  توپناه جمله آنها را
تا ضربه زنند بار ديگرمارا
ما حامي ملت فلسطينيم
ما دشمنِ دشمنِ فلسطينيم
توسخت اسير دست شاروني
تومجري طرح هاي صهيوني
برگو تروريست تر ز شارون كيست
ازاوتروريست تر به گردون نيست
اوقاتل ملت فلسطين است
ما ضد وئيم جرم ما اين است
گفتي سرحمله به ما داري
بسم ا... اگركه مدعا داري
اين ملك خداي خويش رادارد
كزهر دد و دشمنش امان دارد
اين خانه هزار پاسبان دارد
قدري علني بسي نهان دارد
ديدي به طبس توجلوه اي زآنرا
ديدي به طبس تو خشم يزدان را
طوفان سپر بلاي ايران شد
وآن توطئه دفن دربيابان شد
اين خاك كنام شيرمردان است
كفتار زبون فراري از آن است
هركودك ما حسين فهميده است 
درس شرف از حسين ، فهميده
 است
درتفرقه ما چو پنج انگشتيم
اما به دهان دشمنان چون مشتيم
  
این شعر مربوط به زمانی است که بوش برای
 اولین بار احتمال حمله به ایرآن را مطرح کرد،
 امیدوارم همانگونه که شارون آرزوی شکست انقلاب اسلامی 
را به گور برد بوش نیز چنین شود.
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :

او خواهد آمد

بنام خدا
او خواهد آمد تاجهان گردد پر از داد
زینسان که گردیده است اینک پر ز بیداد
او خواهد آمد هر دل غمگین شود شاد
گردد جهان از بند استکبار آزاد
او خواهد آمد تیغ حیدر(ع) در کف او
بهتر ز یاران پیمبر(ص) در صف او
او خواهد آمد هست عیسی(س) در صف او
خضر(س) نبی هم پایکوبان از دف او
او خواهد آمد تا عدالت گستراند
خلق جهان را از جهالت وارهاند
او خواهد آمد رهبری سازد جهان را
بر پا نماید دولت مستضعفان را
بر پا نماید در جهان دین خدا را
یارب نما لایق به سربازیش ما را
                                                      
                          
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :

زمان ظفر

                        
                                               بنام خدا
 
المنّه لله که زمان ظفر آمد                                با همّت مردان خدا جنگ سر آمد
آن لشکر مغرور ستمکاره صهیون                    مقهور سپاهی همه اهل خطر آمد
گفتم به²حسن² کین همه اعجاز کجا بود             فرمود ز تمرین و دعای سحر آمد
گفتم که فلسطین چه شود ،گفت قریب است ،        کز همّت یاران شب تارش سحر آمد
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :

زمان ظفر

                                             بنام خدا

 

المنّه لله که زمان ظفر آمد                                با همّت مردان خدا جنگ سر آمد

آن لشکر مغرور ستمکاره صهیون                    مقهور سپاهی همه اهل خطر آمد

گفتم به²حسن² کین همه اعجاز کجا بود             فرمود ز تمرین و دعای سحر آمد

گفتم که فلسطین چه شود ،گفت قریب است ،        کز همّت یاران شب تارش سحر آمد

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :