رمز قانا

رمز قانا
قتل انسان‌ها ندارد افتخار 

قتل انسان‌ها نيارد ايمني  
قتل انسان‌ها نياز اهرمن  

   قلب انسان‌ها نياز ايمني      

قلب انسانها اگر آري به كف

 ميتواني دست يابي بر هدف  

     راي انسانها چو آيد در حساب   

    صلح و آرامش در آيد از صدف                                    

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

فلسطين و جام جهانی

بنا م خدا
 

چشم دنیا به توپ خیره اندرزمین

                                                       درفلسطین زتوپ ،خانه گردد زمین

در زمین چمن ، توپ گل می شود.

                                                       در فلسطین زتوپ ، گل به گل می شود

در زمین چمن،چهره ها شاد شاد

                                                       بهرتشویق تیم جمله در شور و داد

درفلسطین زتوپ خانمانی به باد

                                                       رفته و می زنند بهر امداد ،داد

گوش دنیا پر است چون زبانگ نشاط

                                                       بانگ امدادشان،گم شود در نشاط

چون به پایان رسد این تب فوتبال

                                                      غزّه و دولتش،گرچه شد پایما ل

همچو ققنوس باز سر بر آرد ز دود

                                                      سنگ وصبر و جهاد،رمز این کار بود

http://www.palestine-persian.info/poem/gods1.htmlمرداد ۱۳۸۵

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

فلسطین

      

شیوخ عرب مست از پول نفت

فلسطین برفته ست از یادشان

ز لبنان مظلوم نارند یاد

نه بر گوششان بانگ الغوثشان   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

غنی سازی

             غنی سازی

به آراي بالاي ايران زمين           به عزم دليران اين سرزمين 

به خون شهيدان اين مرزوبوم        كه بستند ره را بر آن خصم شوم

به خون دل ما دران شهيد          به داغ دل همسران شهيد

به اشك شبانگاه فرزندشان        كه جز عكس، ناديده، زيشان، نشان

به صبر پدر ها به سوگ پسر        به اشك پسر ها به سوگ پدر

به رستم به آرش به فهميده ها      به همت به چمران، خدا ديده ها

به نام حسين و ابوالفضل او        بنام علي هم بر آن عدل او 

به نام محمد(ص( رسول خدا        كه كردند امروز بر وي جفا

به زهراي مظلومه و ضرب در        به مهدي بر آن قائم منتظر

به قرآن به يزدان به ايمان قسم      به مهد دليران ايران قسم

غني سازي از كف نخواهيم داد      كه تا دق كند بوش ام الفساد

هيهات من ا لذلّه
محرم ۱۳۸۴

*******************   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

قانا=کربلا

                                 بنام خدا


بار دیگر کربلا تکرار شد

بار دیگر شمر در کشتار شد

بار دیگرریخت خون مسلمین

سرخ شد از خونشان روی زمین

شمر امروزی بسی خونریزتر

در قساوت هست از او پیشتر

کشت در یک لحظه او جمعی زیاد

تا شود خرسند از او ابن زیاد

کودک و بیمار وزن را کشت او

شمر هم مبهوت کار زشت او

شمر امروزی بود اولمرت رند

بوش می باشد یزید و رایس هند

کربلا ،قانا ،حسن باشد حسین(ع)

هست یار او خداوند حسین

ای خداوند کریم چاره ساز

فتح حزب الله را تکمیل ساز

ای خدا تعجیل فرما در ظهور

تا جهان گردد ز مهدی (عج) پر ز نور

تا به پا سازد بساط عدل و داد

ریشه کن بنماید از عالم فساد

                                             

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :