از بمب اتم بریّ و بیزاریم

بنام خدا

 
ما ذرّه و رهبری چنان هسته
دربیت به اقتدار بنشسته
گوید بر پا چو برق بر پاییم
گوید برجا چو کوه برجاییم
از بمب اتم بریّ و بیزاریم
برنامه حذفش ازجهان داریم
از نیروی هسته ای صلح آمیز
مابهره وریم بی اجانب نیز
درکارغنی نمودنش هستیم
از همّت عالمان خود مستیم
ازقدرت ما عدو بود آگاه
زین غصه کشد ز سینه هر دم آه
ما قادر هر نبرد سنگینیم
مشتاق به مرگ سرخ و خونینیم
درس شرف از حسین(ع) و عاشورا
بگرفته و سرسپرده ایم او را
با ظلم نبردبی امان داریم
تا ریشه آن ز بیخ برداریم
ما منتظر ظهور مولاییم
در فکر رسیدن به فرداییم
فردا که جهان  شود از او آرام
حکّام شرور جملگی در دام
ازظلم دگر اثرنخواهد بود
از فتنه و شر توان دمی آسود
دنیای جدید خوب دنیاییست
پاک است زمین و آسمان آبیست
در صلح و صفا زمان به سر گردد
احکام خدای مستقرگردد
 
                                 به امید آن روز
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥

خدا یکیست ،محمّد یکیست،قبله یکیست

                                 بنام خدا

 

برادران مسلمان دمی درنگ کنید

دمی در نگ نمایید و ترک جنگ کنید

خدا یکیست ،محمّد یکیست،قبله یکیست

دمی درنگ نمایید و ترک رنگ کنید

اسیر فتنه صهیون بلاد اسلام است

ازاین بلاد شما ،پاک رنگ ننگ کنید

به دست خویش برادرکشی روا،هرگز

چرا که شاد دل فرقه فرنگ کنید

ز هر طرف که شود کشته، سود امریکاست

ز ترک تفرقه ها فتنه اش به سنگ کنید

به ریسمان خدا دست خویشتن گیرید

علیه دشمن واحد قیام و جنگ کنید

زمان فتح، قریب است، همچو حزب الله

                           اگر تمام قوا را به کار جنگ کنید   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :

یا که آزادگی یا شهادت

                                        بنام خدا

          السّلام علیک یا اباعبداللّه الحسین

((اندر آنجا که ظالم امیر است

اندر آنجا که حق سر به زیر است

راستی زندگی ناگوار است

مرگ بالاترین افتخار است

اندر آنجاکه ظالم به مستی

بر سر خلق می تازد آزاد

وندر آنجا که از فرط بیداد

نیست مظلوم را تاب فریاد

خاست باید دلیرانه بر پا

کرد باید قیامی شررزا

یا شدن غرق خون با شهامت

یا رسیدن به فتحی هویدا

آری آزادمردان بکوشند

بر ستمگر چو طوفان خروشند

این اساس مرام حسین است

روح و رمز قیام حسین است

یا که آزادگی یا شهادت

حاصلی از قیام حسین است

شیعه او همینسان غیور است

تا ابد از زبونی به دور است

چون یزید از هوس کامور شد

پایه دولتش مستقر شد

کار اسلام از او شد پریشان

آدمیّت دچار خطر شد

سیل طغیان او دین ز جا برد

تا لب پرتگاه فنا برد

دید فرزند زهرا که اینجا

نیست جای سکوت و تماشا

نهضتی کرد خونین و پر شور

آتشین محشری کرد برپا

کربلا را ز نهضت تکان داد

باز از نو به اسلام جان داد

زان شهید سر از دست داده

زان فداکار در خون فتاده

جاودان آید این بانگ پر شور

لا اری الموت الاالسّعاده))

با تسلیت شهادت سرور آزادگان ،اگر شاعر شعر فوق را می شناسید،

اینجانب را نیز آگاه نمایید،تا نامشان را زینت این صفحه نمایم .

                                       التماس دعا .

 

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :

ظهر عاشورا

                                        بنام خدا

          السّلام علیک یا اباعبداللّه الحسین

ای عزاداران که در سوگم عزاداری کنید

سیل اشک از دیدگان خویشتن جاری کنید

باید از راه و مرام من طرفداری کنید

وز ستمکار زمان ابراز بیزاری کنید

عامل معروف بوده تارک منکر شوید

آمر معروف گشته ناهی از منکر شوید

برنماز خویشتن چون من نمایید اهتمام

ظهر عاشورا در آن بحبوحه جنگ و قیام

چون موذ ّن نغمه تکبیر را کردی تمام

من به پا کردم نمازی ،خود شدم آنرا امام

گر چه دشمن بر سر ما تیر باریدی مدام

من نماز آخرینم را چنین کردم تمام

بانوان باید که از زینب طرفداری کنند

از ستمکار زمان ابراز بیزاری کنند

حرمت خون شهیدان را نگهداری کنند

دین حق را با عفاف خویشتن یاری کنند

تهران محرم 1373:التماس دعا

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :